Dnia 20.02.2023 r. zmieniamy Regulamin sklepu internetowego pod adresem https://www.webdevinsider.pl wraz z załącznikiem oraz Politykę prywatności i plików „cookies”.
 

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Zmiany w Regulaminie wprowadziliśmy celem jego dostosowania pod znowelizowaną ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), będącej implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta tzw. Dyrektywa Omnibus.
 

Czego dotyczą zmiany?

  • dodaliśmy nowe możliwości kontaktu ze Sprzedającym (za pośrednictwem aplikacji Messenger, Instagram oraz telefonicznie);
  • wprowadziliśmy definicję przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
  • zastąpiliśmy dotychczasową regulację dot. umownego prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, ustawowym prawem odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni dla konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta;
  • doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym czas świadczenia usług oraz możliwość wypowiedzenia umowy przez strony;
  • zmieniliśmy zasady i termin rozpatrywania reklamacji pochodzących od konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta;
  • poszerzyliśmy zapis dotyczący odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność świadczenia polegającego na dostarczaniu treści cyfrowej z umową;
  • doprecyzowaliśmy zapis dotyczący możliwości rozpatrywania sporu przed sądem właściwym ze względu na siedzibę konsumenta oraz zgodnie z prawem właściwym dla konsumenta;
  • zmieniliśmy sposób zmiany niniejszego Regulaminu, w taki sposób aby byli Państwo o nim informowani z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowy wykaz zmian znajdziesz tutaj: zestawienie zmian regulaminu (PDF). Zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia niniejszej wiadomości.

Zapoznaj się:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z nowym Regulaminem czy z Polityką Prywatności i plików "cookies", możesz się z nami skontaktować w każdej chwili, kierując wiadomość e-mail na adres kontakt@webdevinsider.pl.