Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-004) Aleja Wojciecha Korfantego 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480462, NIP: 5272700754, REGON: 14688094700000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych w całości wpłacony.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
 5. Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach będzie przekazywać Państwa dane do podmiotów obsługujących płatności (obcenie: Stripe, Inc. Attn: Legal Notices (IP), 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), podmiotów świadczących obsługę prawną i kadrową, podmiotów świadczących obsługę księgową, audytorską i rachunkową (obecnie: GLC ACCOUNTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice), Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe poczty elektronicznej dla Sprzedającego, zakładów ubezpieczających, podmiotów świadczących usługi ochrony mienia i osób dla Sprzedającego; podmiotów świadczących o, podmiotów świadczących usługi IT dla Sprzedającego, sądy, organy administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe przekazywane mu w ramach składania Zamówienia oraz formularza zapisu na Newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych (Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) w ramach korzystania przez Administratora z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez okres niezbędny do prowadzenia działań marketingowych a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 9. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.